PRIVACYVERKLARING webhosting Telco

De privacy is voor Webhosting Telco (Stichting Tele Contact) belangrijk. Wij houden ons aan de privacywet. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we bewaren en waarvoor. Op de website van de Autoriteit persoonsgegevens staat aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens. Wanneer onze website wijzigt, passen wij de privacyverklaring aan als dat nodig is.

Algemeen

Als hierna over de website wordt gesproken, dan wordt daarmee de website van Webhosting Telco bedoeld. Webhosting Telco is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en wordt hierna de beheerder genoemd. Webhosting Telco is geen handelaar in persoonsgegevens. De persoonsgegevens die we vragen, gebruiken we om bestellingen te verwerken en om onze diensten te kunnen uitvoeren.

Inzage en wijzigen gegevens

Het is altijd mogelijk na te vragen welke persoonsgegevens wij van jou hebben. Daarvoor kun je contact met ons opnemen per email.

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de persoonsgegevens
  • het laten wijzigen van fouten of gegevens
  • het laten verwijderen van persoonsgegevens, bijvoorbeeld als deze zijn verouderd of niet meer van toepassing zijn
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Bij wijzigen of aanpassingen is het belangrijk om duidelijk aan te geven wie je bent, zodat we zeker weten dat we de gegevens van de juiste persoon aanpassen of verwijderen.

Commerciële aanbiedingen

De beheerder kan jou commerciële aanbiedingen sturen. Als je deze niet (meer) wilt ontvangen, dan kun je dat kenbaar maken door een mail te sturen naar: klanten@telco.eu.

Gegevens

Wij vragen n.a.w. gegevens om de overeenkomst te kunnen bevestigen. Daarnaast hebben wij een kopie van een identiteitsbewijs nodig om te kunnen controleren of de overenkomst door een persoon is gesloten. Dit om misbruik te voorkomen. Daarnaast kunnen wij deze kopie aandragen als bewijsmateriaal in geval van onenigheden.

Bewaren

Wij bewaren gegevens tot en met het einde van het contract of zo lang er nog financiële verplichtingen bestaan. Gegevens die nodig zijn voor de financiële administratie worden langer bewaard in verband met de administratieve verplichting vanuit de Belastingdienst. In geval van een incassotraject worden gegevens bewaard totdat aan de financiële verplichtingen is voldaan.

Andere partijen

Persoonsgegevens geven wij niet door aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is op basis van de gesloten overeenkomst. Of als de wet zegt dat dat moet, bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude. Bij een incassotraject, geven wij de benodigde gegevens door aan het incassobureau waar wij mee werken.

Wij geven jouw gegevens door aan Stichting Webcasting Nederland in het geval dat je een contract afsluit inclusief muziekrechten. Stichting Webcasting Nederland geeft vervolgens jouw gegevens door aan Buma en Sena. De privacy verklaring van deze partijen zijn op de betreffende sites te vinden.

Google Analytics

Om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken, maken wij gebruik van Google Analytics. De IP-adressen worden door Google anoniem gemaakt. Google heeft geen toestemming om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies

Bij het eerste bezoek van onze website, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Bij verder gebruik van de site gaan wij er vanuit dat er geen bezwaar is tegen het gebruik van cookies.

Formulieren

De website bevat invulformulieren waarmee contact met ons kan worden opgenomen. Op deze formulieren worden persoons- en contactgegevens gevraagd voor het afhandelen van de aanvraag.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan op basis van de huidige mogelijkheden. Ook hebben wij een gegevensbeschermingsbeleid opgesteld. Deze kan bij ons worden opgevraagd per email.

Klacht indienen

Voor het indienen van klachten kun je contact met ons opnemen per email. Als je van mening bent dat wij deze niet op de juiste manier behandelen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens

Webhosting Telco

Bezoek- en postadres

Veldweg 31

5321 JD Hedel (Gelderland)

Email: klanten@telco.eu

Telefoonnummer 073-6449999